אנא המתן בזמן שהמערכת שלנו מחפשת עבורך את החופשה

loading...
loading...

להלן תוצאות עבור כפר הנופש דור טנטורה

תאריך כניסה: ביום ו' - 18/05/2018 , תאריך יציאה: ביום א' - 20/05/2018, לילות: 2
$var (array)
error TRUE
warning FALSE
message
array
textNumber 2160
text Some hotels returned errors.
moreText [{"textNumber":1020,"text":"\r\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.","moreText":null}]
remoteServiceUrl NULL
data
array
packageToBookPerPax
array
packageToBookList
array
roomsAvailability
array
roomAvailabiltyList
array
pctList
array
isCachedData FALSE
apiStart 2018-10-22T01:07:39.7230335+03:00
apiEnd 2018-10-22T01:07:39.7504351+03:00
{"error":true,"warning":false,"message":{"textNumber":2160,"text":"\r\n Some hotels returned errors.","moreText":"[{\"textNumber\":1020,\"text\":\"\\r\\n from date is smaller than today or null or more than 24 month ahead.\",\"moreText\":null}]"},"remoteServiceUrl":null,"data":{"packageToBookPerPax":{"packageToBookList":[]},"roomsAvailability":{"roomAvailabiltyList":[]},"pctList":[]},"isCachedData":false,"apiStart":"2018-10-22T01:07:39.7230335+03:00","apiEnd":"2018-10-22T01:07:39.7504351+03:00"}
התרחשה שגיאה. נסה שוב בעוד מספר דקות

הזמנה באישור מיידי - פרטי ההזמנה שלי

  • כרטיס אשראי לביטחון בלבד! הזמנה באישור מיידי התשלום מתבצע במלון (באשראי או במזומן) או לפי המפורט במבצע
  • במבצע של חברת אשראי מסויימת, זכאים למחיר המבצע המזמינים באמצעות הכרטיס של אותה החברה בלבד!
  • הזמנה ללא עמלות הזמנה או עמלות כרטיס אשראי
  • תהליך ההזמנה מאובטח
  • ילדים עד גיל 12 , תינוקות עד גיל 2